Despre noi

Pregătire

Echipa Eurosolutions Management a ajuns să cunoască îndeaproape nevoile autorităților publice locale, care aveau să devină principalul target al companiei. Astfel, printr-o informare permanentă a acestora și prin exploatarea oricărei oportunități de investiții, echipa Eurosolutions Management a devenit parte din efortul comun al autorităților de a recupera decalajele de dezvoltare dintre comunități și de a îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor. Serviciile oferite de Eurosolutions Management sunt orientate, în același timp și spre companiile private, pe care le sprijină în a-și consolida poziția pe piața unică europeana. Pachetele de servicii furnizate companiilor cuprind: consultanța pentru extinderea și inovarea capacităților de producție, implementarea standardelor internaționale și accesul pe noi piețe. Echipa Eurosolutions Management este o echipă bine consolidată, alcătuită din proiectanți, arhitecți, economiști și consultanți care utilizează soft-uri avansate și instrumente manageriale internaționale, bine fundamentate.

Misiune

Misiunea noastra constă în exploatarea oportunităților de investiții și oferirea de soluții financiare și tehnice de consultanță și asistență de înaltă calitate, ținând cont de nevoile specifice fiecărui client, în perspectiva asigurării unei creșteri competitive și eficientizării mediului de afaceri din Romania, dar și în scopul recuperării decalajelor de dezvoltare dintre comunități și îmbunătățirii calității vieții locuitorilor.

Nevoile emergente specifice companiilor private și autorităților guvernamentale, în contextul creșterii investițiilor în perioada 2006-2007, au determinat piața de consultanță să dezvolte instrumente tot mai sofisticate. Posibilitatea de accesare a fondurilor nerambursabile și amploarea reglementărilor aferente acestora au orientat clienții tot mai mult spre nevoia de consultanță.

În acest context, echipa noastră a fost nevoită să se adapteze noilor cerințe și să aducă pe piață o paletă de servicii mult mai variată și mai profesionistă.

Eurosolutions Management și-a creat în câteva luni imaginea unei companii care oferă un sprijin permanent autorităților publice locale și mediului de afaceri clujean. Avantajul său competitiv este reprezentat de expertiza completă pe care o oferă în proiectele investiționale. Mai precis, Eurosolutions Management este locul unde iau forma atât studiile de fezabilitate, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, memoriile tehnice, cât și bugetele proiectelor, analizele financiare și de oportunitate sau dosarele de finanțare.

Un proiect de investiții necesită implicarea mai multor consultanți și experți din domenii diferite, clienții fiind obligați să colaboreze cu mai multe firme – de construcții, instituții financiar-bancare, autorități de reglementare – în scopul întocmirii unor documentații complete.

Eurosolutions Management oferă toate aceste servicii într-un cadru unitar, fapt ce reduce costurile și timpul pe care clientul le-ar fi investit în contractarea mai multor companii diferite. În plus, dacă proiectul de investiții este realizat în întregime de echipa Eurosolutions Management, posibilitatea de apariție a neconformităților este foarte redusă. Proiectul este mult mai coerent și mai profesionalist prin faptul că este realizat de o echipă de experți și nu este fragmentat între experți din companii diferite. Cu o nouă denumire și cu o ofertă revigorantă, Eurosolutions Management și-a creat în câteva luni imaginea unei companii care oferă un sprijin permanent autorităților publice locale și mediului de afaceri clujean. Avantajul său competitiv este reprezentat de expertiza completă pe care o oferă în proiectele investiționale. Mai precis, Eurosolutions Management este locul unde iau formă atât studiile de fezabilitate, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, memoriile tehnice, cât și bugetele proiectelor, analizele financiare și de oportunitate sau dosarele de finantare.